29. 11. 2019

Zásadně nesouhlasím s usnesením rady MČ Brno-Bystrc, které nedoporučuje působení neziskových organizací ve zdejších školských zařízeních. Napsala jsem řediteli ZŠ Vejrostova otevřený dopis:

Vážený pane řediteli,

obracím se na Vás ve věci rozhodnutí Rady městské části Brno-Bystrc, kterým vedení městské části vyjádřilo svůj nesouhlas s působením neziskových organizací ve školních zařízeních, jejichž zřizovatelem je město.

Z vyjádření starosty Kratochvíla v médiích vyplývá, že podnětem k tomuto rozhodnutí byla akce Postavme se hladu! – mezinárodní projekt Lékařů bez hranic, který se uskutečnil na základní škole Vejrostova.

Oba moji synové navštěvovali ZŠ Vejrostova a mladší z nich, který do školy chodil až do deváté třídy, se projektu Postavme se hladu! pravidelně zúčastňoval. Chtěla bych Vám tímto vyjádřit podporu a zdůraznit, že jako matka jsem výchovný dopad této aktivity vždy vysoce oceňovala. Skutečnost, že žáci druhého stupně z vlastní iniciativy zorganizovali sbírku na pomoc hladovějícím dětem v Africe, jsem vnímala jako doklad vyspělosti naší občanské společnosti a pozitivního výchovného působení školy.

Důrazně se ohrazuji proti snaze vedení městské části Brno-Bystrc o zastrašování ředitelů zdejších školských zařízení. Jako zastupitelka za Zelenou pro Bystrc budu na příštím zasedání zastupitelstva MČ požadovat zrušení tohoto usnesení rady.

Mgr. Monika Šimková
členka zastupitelstva MČ Brno-Bystrc za Zelenou pro Bystrc