11. 4. 2019

Na bystrckém zastupitelstvu 10. dubna nám pánové z Jihomoravského kraje a města Brna představili Územní studii pro Brno a okolí, která navrhuje trasování komunikace „43“ středem Bystrce.

V této studii byla zcela zamítnuta optimalizovaná trasa vedoucí Boskovickou brázdou, která by mohla sloužit jako plnohodnotný obchvat celého města Brna. Předkladatelé studie argumentovali tím, že by po obchvatu nejezdilo dostatečné množství aut. Hitlerova dálnice vedoucí středem Bystrce je lepší, protože tudy pojede aut víc. Auta tedy mají podle této logiky přednost před kvalitou života v jedné z nejhezčích městských částí, i před rekreační zónou u přehrady, která slouží celému Brnu. Občané Bystrce však můžou být klidní, podle slov pana krajského náměstka Malečka se totiž nejedná o dálnici, ale o vysokorychlostní silnici. Jak se liší vysokorychlostní silnice od dálnice v počtu projíždějících aut nám však bohužel nevysvětlil.
Navíc se pan náměstek snažil odpůrce stavby uchlácholit pohádkou o tunelu, který bude tak dokonalý, že si ani nevšimneme, že jím proudí tisíce aut, a oblíbíme si jej stejně jako Pražané tunel Blanka.

Při takto náročné dopravní stavbě přímo pod okny obyvatel Bystrce, pár metrů od školy a dětského hřiště, patrně nevznikne žádný hluk a prach. Až bude tunel stát, tak se v něm samozřejmě ztratí i veškeré exhalace, emise a otřesy vyvolané proudy kamionů, které sem najedou, protože se trasa stane součástí transevropského spojení z jihu na sever. Ke zlepšení dopravy z Bystrce do centra města plánovaná komunikace nepomůže, můžeme se však díky ní těšit na rychlejší spojení s průmyslovou zónou na jihu Brna. Až bude Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na podzim schvalovat územní studii, nebudou občané Bystrce ani zdejší zastupitelé moci do věci vůbec mluvit. Teprve potom, až schválí dálnici středem naší městské části, se můžeme odvolat u soudu. Bude to zjevně boj Davida s Goliášem, takže nezbývá než začít sbírat kameny do praku.

Monika Šimková

foto Josef Strubl
foto Josef Strubl
foto Josef Strubl
foto Josef Strubl
foto Josef Strubl
foto Josef Strubl
foto Josef Strubl
foto Josef Strubl