Zásadní vady Územní studie – šestý leták

20. 5. 2020  |  Spolek Ochránci Brněnské přehrady a okolí poslali 20. května 2020 Otevřené sdělení č. 6 odpovědným osobám a mediím. Níže naleznete znění dopisu a leták – letak_6_data. Vážení zastupitelé, vážení představitelé Brna a JMK, odpovědní pracovníci KHS JMK, MMR a MŽP, dovolujeme si Vás opět oslovit s tím, že v příloze více»

Zásadní vady Územní studie – pátý leták

13. 5. 2020  |  Spolek Ochránci Brněnské přehrady a okolí poslali 13. května 2020 Otevřené sdělení č. 5 odpovědným osobám a mediím. Níže naleznete znění dopisu a leták – letak_5. Vážení zastupitelé, vážení představitelé Brna a JMK, odpovědní pracovníci KHS JMK, MMR a MŽP, dovolujeme si Vás opět oslovit s tím, že v příloze více»

Zásadní vady Územní studie – čtvrtý leták

6. 5. 2020  |  Spolek Ochránci Brněnské přehrady a okolí poslali 6. května 2020 Otevřené sdělení č. 4 odpovědným osobám a mediím. Níže naleznete znění dopisu a leták – letak_4_rozptyl. Vážení zastupitelé, vážení představitelé Brna a JMK, odpovědní pracovníci KHS JMK, MMR a MŽP, dovolujeme si Vás opět oslovit s tím, že v příloze více»

Zásadní vady Územní studie – třetí leták

29. 4. 2020  |  Spolek Ochránci Brněnské přehrady a okolí poslali 28. dubna 2020 Otevřené sdělení č. 3 odpovědným osobám a mediím. Níže naleznete znění dopisu a leták – letak_3. Vážení zastupitelé, vážení představitelé Brna a JMK, odpovědní pracovníci KHS JMK, MMR a MŽP, dovolujeme si Vás opět oslovit s tím, že v příloze více»

Zásadní vady Územní studie – druhý leták

24. 4. 2020  |  Spolek Ochránci Brněnské přehrady a okolí poslali 22. dubna 2020 Otevřené sdělení č. 2 odpovědným osobám a mediím. Níže naleznete znění dopisu a leták – letak_2_utraci. Vážení zastupitelé, vážení představitelé Brna a JMK, odpovědní pracovníci KHS JMK, MMR a MŽP, dovolujeme si Vás opět oslovit s tím, že v příloze více»

Zásadní vady Územní studie – otevřený dopis

20. 4. 2020  |  Předseda spolku Ochránci Brněnské přehrady a okolí, Pavel Škarvada, který veřejně upozorňuje na zásadní problémy v krajské Územní studii, zasílá ukázky zásadních chyb studie kompetentním orgánům. Prohlédnout si je můžete v tomto letáku (pdf) – letak_1_fuserina  Sdělení je primárně určeno zastupitelům JMK, Brna, členům rad a výborů, MMR, MŽP, KHS, více»

Otevřený dopis řediteli ZŠ Vejrostova

29. 11. 2019  |  Zásadně nesouhlasím s usnesením rady MČ Brno-Bystrc, které nedoporučuje působení neziskových organizací ve zdejších školských zařízeních. Napsala jsem řediteli ZŠ Vejrostova otevřený dopis: Vážený pane řediteli, obracím se na Vás ve věci rozhodnutí Rady městské části Brno-Bystrc, kterým vedení městské části vyjádřilo svůj nesouhlas s působením neziskových organizací ve školních více»

Petice občanů za realizaci komunikace D43 jako plnohodnotného obchvatu celého Brna

22. 10. 2019  |  Sílí odpor proti připravované stavbě dálnice 43 přes obydlené části Brna. Primátorce Markétě Vaňkové píší známé osobnosti, místní spolky i občané. Zástupkyně petičního výboru Jana Pálková a Monika Šimková předaly v úterý 22. října primátorce petici s 1199 podpisy. Petice požaduje, aby trasa transevropské komunikace 43 nevedla přes obydlené části více»

Má špatný dopad na obce v trase silnice, říká kritik k bystrcké trase D43

22. 10. 2019  |  Přes brněnskou Bystrc povede trasa budoucí dálnice číslo 43, jež má usnadnit řidičům cestu z Brna na sever směrem na Svitavy. Tuto variantu upřednostňuje studie, kterou si nechali zadat představitelé Jihomoravského kraje. Trasa má své podporovatele, ale také kritiky. Proti jsou především obyvatelé Bystrce a blízkých městských částí. Zvolená varianta více»

Můžete se přidat k e-petici

9. 10. 2019  |  Na portálu e-petice.cz byla zřízena Petice občanů za realizaci komunikace D43 jako plnohodnotného obchvatu celého Brna.Předešlou („papírovou“) petici podepsalo více než 37.000 občanů. Tato na ni navazuje, má aktualizovaný text a existuje jak v elektronické, tak v papírové podobě. Vyjádřit názor, že dálnice nemá vést kolem rekreační oblasti, můžete na více»