Představení našich kandidátů

Zelená pro Bystrc je sdružením Strany zelených a nezávislých kandidátů. Na naší kandidátce najdete aktivní občany nejrůznějšího věku i profesí, které spojuje zájem o životní prostředí v Bystrci a snaha přispět k tomu, aby zůstalo i nadále zachováno.

Zásadní pro nás je, aby stavba dálnice D43 neznehodnotila bydlení v Bystrci ani přehradu, která je nejvýznamnější rekreační lokalitou ve městě a aby se na tomto území rozvíjely právě jeho důležité městské a rekreační funkce. Chceme čtvrť, která nabízí dobré bydlení v klidném a zdravém prostředí, kvalitní veřejné služby i otevřenou radnici, která naslouchá svým občanům.

Když jsem přemýšlela co napsat o naší kandidátce a našem programu rozhodla jsem se, že nejlepší bude napsat něco osobního. Setkání s lidmi, kteří spolu se mnou tvoří kandidátku Zelená pro Bystrc, bylo pro mne velice důležitým zážitkem a utvrdilo mě v tom, že vždycky má cenu starat se o své okolí, chránit životní prostředí a usilovat o zlepšení poměrů i na místní úrovni.

Když jsem se do Bystrce před téměř pětadvaceti lety nastěhovala, vnímala jsem ji jako takovou zelenou oázu usazenou mezi město a les. Když se tu pak narodili moji dva synové a já jsem strávila několik let procházkami po Bystrci a jejím okolí, začala jsem si výjimečnost zdejšího prostředí uvědomovat ještě intenzivněji. O to víc mě zneklidňovaly informace, že by do něj mohla výrazně zasáhnout stavba rychlostní komunikace. Začala jsem s respektem sledovat práci zdejších zastupitelů za Stranu zelených Jany Pálkové a Petra Laštůvky a postupně jsem si uvědomila, že důležitější než se jen negativně vymezovat, je nabízet vlastní návrhy řešení a vést s ostatními dialog. Když mě letos na jaře oslovili kolegové ze Strany zelených s nabídkou vést do místních voleb kandidátku Zelené pro Bystrc, neváhala jsem. Jsem totiž hluboce přesvědčená, že zelená a Bystrc zkrátka patří k sobě.

Monika Šimková

1. Monika Šimková

Vystudovala jsem sociologii na Filozofické fakultě MU. Pracovala jsem jako programová manažerka Centra experimentálního divadla, vedoucí sálu Břetislava Bakaly a ředitelka Brněnského kulturního centra. V současnosti působím na Fakultě výtvarných umění VUT jako projektová manažerka a produkční. Mým prioritním tématem je kultura, ale stále víc mě zajímají také otázky ochrany životního prostředí. Tento zájem se nyní soustřeďuje zejména na městskou část Brno-Bystrc, kde bydlím už víc než 20 let a ráda bych přispěla k tomu, aby zdejší výjimečné prostředí zůstalo zachováno a dále se zlepšovalo.

2. Jana Pálková

Již ve čtvrtém volebním období jsem bystrckou zastupitelkou, bez politické příslušnosti. Dlouhodobě se snažím o prosazení obchvatu Brna pro tranzitní kamionovou dopravu tak, aby život v Bystrci a dalších městských částech zůstal ochráněn před hlukem a znečištěním z D43 a byl uchován rekreační charakter oblasti Brněnské přehrady. Jsem matkou sedmi již dospělých dětí a babičkou čtrnácti vnoučat.

3. Josef Strubl

Bystrc znám od dětství, trávil jsem zde každé prázdniny, od roku 1987 bydlím v takzvaných Chaloupkách.

Do veřejného života jsem byl vtažen v devadesátých létech, když jsem se dověděl, že má přes Bystrc vést dálnice. Dále jsem v roce 2009 s dalšími sousedy inicioval založení občanského sdružení, které má za cíl ochranu genia loci staré části Bystrce.

Několikrát jsem kandidoval za Zelenou pro Bystrc, do zastupitelstva jsem se dostal až za Bystrčáky. Kromě různých akcí proti vedení D43 přes Bystrc jsem se snažil prosadit úpravu chodníkových tras, ale u stávající koalice jsem nenašel pro chodce příliš velké pochopení. O tomto tématu píši více na mém webu jsz.webnode.com/cinnost/chodniky/.

K rozvoji Bystrce bych doporučil přistupovat racionálně. „Rozvoj“ nemusí vždy znamenat jen novou výstavbu. Na druhé straně pracovních příležitostí zde mnoho nemáme, tam vidím velké rezervy. Neměli bychom také zapomínat, že k Bystrci patří i řeka a přehrada.

4. Ondřej Hájek

Vystudoval jsem kartografii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Pracuji na Ústavu botaniky a zoologie téže fakulty jako specialista na Geografické informační systémy.
Bystrc jsem si vybral jako místo k životu před 17 lety. A to proto, že je obklopena lesy téměř ze všech stran, má přehradu a dokonce i mezi paneláky je spousta prostoru a zeleně.
Chtěl bych se zasadit o další zkvalitňování městské hromadné dopravy uvnitř Bystrce a také směrem do ostatních částí Brna. Tak, aby MHD byla atraktivní pro stále více obyvatel a ulevilo se tak přetíženým silnicím.
Ty by pak byly průjezdnější pro nás pro všechny ve chvíli, kdy opravdu potřebujeme využít auto.
Jsem ženatý a mám dva syny. Ve volném čase trénuji v oddíle orientačního běhu děti, jezdím na kole, běhám.

5. Pavlína Lolloková

Pocházím z Hronova a v Bystrci jsem se usídlila před pěti lety, kdy končila má brněnská vysokoškolská studia (Management v kultuře, Učitelství estetické výchovy). Momentálně jsem s dcerkou na rodičovské dovolené, dříve jsem pracovala jako marketérka a administrátorka. Od roku 2012 jsem zapojená do činností Brna kulturního, v souvislosti s mým působením v brněnské kulturní scéně (Ensemble Opera Diversa, TD Oorphane, DashDance).

Pochopila jsem, že pokud chci věci kolem sebe měnit k lepšímu, musím se také aktivně zapojit. Bystrc jsme si s manželem zvolili za nový domov a věřím, že mám dost síly a schopností bojovat za to, aby Bystrc byla příjemným místem pro život všem jejím obyvatelům: nabízela dobré pracovní podmínky, příležitosti pro relaxaci, sport, vzdělávání, sousedské setkávání a kulturní vyžití. Na radnici bych se zaměřila na lepší úklid, skladbu zeleně, úpravu dětských hřišť, podmínky konání veřejných kulturních a sportovních akcí (bez jednorázových plastů) a zajímavější kulturní nabídku.