9. 10. 2019

Na portálu e-petice.cz byla zřízena Petice občanů za realizaci komunikace D43 jako plnohodnotného obchvatu celého Brna.
Předešlou („papírovou“) petici podepsalo více než 37.000 občanů. Tato na ni navazuje, má aktualizovaný text a existuje jak v elektronické, tak v papírové podobě.

Vyjádřit názor, že dálnice nemá vést kolem rekreační oblasti, můžete na https://e-petice.cz/petitions/petice-obcanu-za-realizaci-komunikace-d43-jako-plnohodnotneho-obchvatu-celeho-brna.html

Výše uvedený webový odkaz na petici je možné sdílet v různých materiálech, stejně tak i umožňuje její přeposlání z webových stránek: 
1.) e-mailem,

2.) dále Twitrem https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fe-petice.cz%2Fen%2Fpetitions%2Fpetice-obcanu-za-realizaci-komunikace-d43-jako-plnohodnotneho-obchvatu-celeho-brna.html&text=Petice%20ob%C4%8Dan%C5%AF%20za%20realizaci%20komunikace%20D43%20jako%20plnohodnotn%C3%A9ho%20obchvatu%20cel%C3%A9ho%20Brna&original_referer=

3.) či zveřejnit prostřednictvím FB
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fe-petice.cz%2Fen%2Fpetitions%2Fpetice-obcanu-za-realizaci-komunikace-d43-jako-plnohodnotneho-obchvatu-celeho-brna.html

4.) petici je možné vygenerovat i v písemné podobě.