Kategorie: Ukliďme Česko

Brněnské moře, nebo moře aut – reportáž

22. 9. 2019  |  V sobotu 21. září jsme zorganizovali u Brněnské přehrady akci „Brněnské moře, nebo moře aut“, která měla upozornit návštěvníky na plánovanou výstavbu komunikace 43 přes Bystrc a kolem přehrady. Cílem bylo informovat o tom, že lepším řešením dopravní situace je vybudování skutečného obchvatu města, a požádat o podporu této varianty. více»

Úklid Kamech úspěšně za námi

15. 9. 2018  |  V soboru 15. září jsme přidali ruce k celorepublikové akci Ukliďme Česko. Podařilo se nám vyčistit prostor na okraji sídliště Bystrc mezi ulicemi Teyschlova a Říčanská. Nejedná se zde o klasickou skládku, ale o kus divoké přírody uprostřed sídliště. Vystřídalo se nás 15 a sesbírali jsme 27 pytlů odpadu! Plasty, více»

Uklízíme se Zelenou pro Bystrc

15. 9. 2018  |  ÚKLID LOKALITY MEZI ULICEMI TEYSCHLOVA A ŘÍČANSKÁ Zelené prostranství mezi ulicemi Teyschlova a Říčanská v horní části Bystrce je svým způsobem unikátní. Lokalita těsně přiléhá k obytným domům na Teyschlově a z této strany ji lemují dvě dětská pískoviště a svépomocně vysázené zahrádky. Od Kamech ji odděluje silnice a chodník více»

Uklízíme se Zelenou pro Bystrc

31. 8. 2018  |  ÚKLID LOKALITY MEZI ULICEMI TEYSCHLOVA A ŘÍČANSKÁ Zelené prostranství mezi ulicemi Teyschlova a Říčanská v horní části Bystrce je svým způsobem unikátní. Lokalita těsně přiléhá k obytným domům na Teyschlově a z této strany ji lemují dvě dětská pískoviště a svépomocně vysázené zahrádky. Od Kamech ji odděluje silnice a chodník a lidé bydlící více»